Maľba od Siegera Ködera. Patrí ku oltáru v kostole nemeckej menšiny v Parížî.„Abbé Franz Stock – to nie je len meno – to je program!“. Nuntius Roncalli, neskorší pápež Ján XXIII., toto povedal 28.februára 1948.

Franz Stock sa narodil v Arnsbergu / Neheime ( Vestfálsko ) v roku 1904. Obdobie vojny v roku 1914 – 1918 a s ňou spojené ekonomické a politické zmätky povojnovej doby ho rozhodne poznačili. Popri svojmu duchovnėmu poslaniu rozhodol sa angažovať pre národné porozumenie, hlavne medzi nemeckou a francúzskou mládežou.

Po mnohých štúdijných pobytoch a cestách po Francúzsku a francúzsky hovoriacich oblastiach prevzal miesto farára pre nemeckú menšinu žijúcu v Paríži, kde pôsobil až do roku 1940.

Ako duchovný pastier väzníc a popravísk na Mont Valėrien počas okupovania sa zapísal do dejín. Francúzi ho označovali ako „ L’Aumônier de l’enfer – duchovný pastier pekla“ a „L‘Archange en enfer – Archaniel pekla.“

Duševne pripravil a osobne až na popravisko doprovodil vyše tisíc odsúdencov na smrť, čím zmiernil ich nevýslovné utrpenie.

Počas svojej už aj tak dosť ťažkej a žalostnej činnosti tajne nadväzoval kontakty s rodinami odsúdených a kde to bolo možné varoval účastníkov odboja pred možným nebezpečenstvom. Mnoho odbojárov ako napríklad Edmond Michelet, Jean de Pange, Robert d’Harcourt, Gabriel Pėri a Honore d’Estiennes d’Orves mu vzalo česť.

Ešte aj dnes je miesto na „ Mėmorial de la France Combattante“, ktoré pripomína odpor Francúzov proti nemeckej mocnosti pomenované po Abbé Franzovi Stockovi.

roncalli 1Po vojnovom období v roku 1945 bolo jeho zdravie vážne ohrozené, ale aj napriek tomu sa Franz Stock nevrátil naspäť do vlasti. Namiesto toho prijal novú úlohu: založenie a vedenie seminára výnimočnėho významu vo vojenskom zajateckom tábore v Le Courdray pri Chartes, kde sa spoločne väznili nemecky hovoriaci kňazi a seminaristi. Tak vzikol seminár „Ostnatý drôt“,kde sa v rokoch 1945 do 1947 približne 1000 mladých ľudí pripravovalo na budúce úlohy v novej Európe.

Franz Stock zomrel neočakávane od vysilenia ešte vždy ako vojnový väzeň v roku 1948 v jednej parížskej nemocnici. Najprv bol pochovaný na cintoríne Thiais v Paríži.

Prvá verejná spomienková oslava venovaná F. Stockovi bola vykonaná už v roku 1949 v Invalidnom dome v Paríži. Ešte nikdy predtým tu nebol úctený nemecký štátny občan. V dňoch 15. – 16.júna 1963 boli jeho telesné pozostatky premiestnené do Chartes.

Maľba od F. Stocka z roku 1946

Joseph Folliet, jeden z najvýznamnejších osobností francúzskeho duchovného života 50.a 60.rokov sa o ňom vyjadril: myslím si, že existuje len málo kresťanských životopisov, ktoré vedú ku katolizácii cirkvi a kresťanskėmu pokoju tak priamo ako v tom od F. Stocka.“

Pravdepodobne existuje málo iných francúzskych alebo nemeckých osobností, ktorė svoju inteligenciu, hlbokú ľudskosť a odvahu obetovali pre vtedy viacmenej beznádejné poslanie, ktoré by dosiahlo nemecko – francúzske porozumenie a zmierenie.

Franz Stock nebol iba iniciátor, ale aj vedúci symbol a také nesmú zomrieť. Franz Stock nepatrí do minulosti. Jeho viera a priateľstvo medzi národmi, tolerancia a ľudskosť pretrvávajú dodnes a slúžia ako príkladná svedecká výpoveď.Contact

Franz-Stock-Komitee für Deutschland e.V.

Association Française Les Amis de Franz Stock